Magnus Sverke Foto från Lönebildningsdagarna 2020, Svenskt Näringsliv
Professor Magnus Sverke (foto från filmen)

I filmen från den 15 oktober pratar Johnny Hellgren om Ledarskap och lön - med fokus på cheferna, och i filmen från den 22 oktober presenterar Magnus Sverke resultaten från forskningsprojektet Lön & prestation som varit aktivt sedan 2015.

Läs mer om projektet Lön & prestation

Du hittar filmerna och mer information på www.svensktnaringsliv.se