Nu finns Annual Report 2020 att söka i i DiVA.

Annual Report 2020 innehåller när detta skrivs den 20 januari 2021 totalt 309 publikationer jämfört med 284 st för 2019 och 262 st för 2018 vid motsvarande tidpunkter för ett respektive 2 år sedan. Det är rekord. Men resultatet bör ses i ljuset av två stora saker som skett under 2020 (samt en "bugg" i DiVA).

  • Från och med 2020 ingår Stressforskningsinstitutets produktiva forskare i utsökningar för Psykologiska institutionen. De finns representerade i 122 av de 309 publikationerna. Jfr not nedan.
  • 2020 pågick corona-pandemin vilket i princip stängde ner hela behovet av att skriva konferensbidrag. 2019 stod konferensbidrag för 71 bidrag mot endast 5 under 2020!
  • På något vis har hela 23 poster smugit sig in i DiVA som har statusen "Epub ahead of print" under 2020. Om dessa räknas med nu kommer de att räknas igen när de kommer in i en volym och får sid- eller artikelnummer under 2021 (eller senare). Därför ska dessa helst räknas bort i statistiken, om det ska bli någorlunda jämförbara siffror.

Statistik

Så här följer lite justerad statistik framtagen med hjälp av DiVAs filterfunktion:

Totalt publicerade publikationer: 309 – 23 = 286

Artiklar (olika slag*): 273 – 23 = 250
Böcker, kapitel, samlingsverk: 21
Doktorsavhandlingar: 8
Konferensbidrag: 5
Rapporter: 2

Stressforskningsinstitutets forskare finns representerade på flest publikationer: 131 – 7 = 124. De flesta av dessa hör även till Avdelningen för biologisk psykologi, men detta avspeglas inte i DiVA.
Klinisk psykologi: 72 – 8 = 64
Personlighets-, social- och utvecklingspsykologi: 39 – 5 = 34
Arbets- och organisationspsykologi: 35 – 1 = 34
Perception och psykofysik: 31
Biologisk psykologi: 20 – 2 = 18 (plus de flesta från SFI alltså)
Kognitiv psykologi: 14 – 2 = 12

Som vanligt är Per Carlbring den flitigaste författaren med 27 – 2 = 25 bidrag 2020, vilket är lite färre än vanligt dock, pga färre konferensbidrag.
Hugo Westerlund: 20 – 2 = 18
Constanze Leineweber: 16
Mats Lekander: 16
Anna Andreasson: 15

Språkmässigt är 292 – 23 = 269 av bidragen på engelska, 16 på svenska, och 1 på tyska.

Trevlig läsning!

Not: Om du idag söker på Psykologiska institutionen i DiVA så följer även Stressforskningsinstitutets publikationer med och du får för 2019 nästan 400 träffar. Detta gäller om kryssrutan "Inkludera även tidigare namn" är ikryssad! Bocka alltså ur den om du bara önskar institutionens publikationer utom SFI från äldre årgångar.

* Siffran inkluderar 6 forskningsöversikter och 1 recension.
 

Spikade avhandlingar