Forskningsanslag

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Psykologiska institutionen
 4. Forskning
 5. Forskningsanslag

Forskningsanslag

Här nedan listas korta notiser om större forskningsanslag som forskare vid Psykologiska institutionen och Stressforskningsinstitutet har beviljats. Inga garantier för att listan är komplett utlovas!

Pocket money. Photo by Annie Spratt on Unsplash

Nya forskningsanslag

 • Tidskriftsbidrag från Vetenskapsrådet 2020-11-06 Tidskriften Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology har beviljats ett bidrag i form av verksamhetsstöd från Vetenskapsrådet. Chefredaktör är professor Claudia Bernhard-Oettel.
 • Maria Larsson beviljas VR-bidrag för forskning om luktfunktion och demens 2020-11-06 Professor Maria Larsson har som medsökande beviljats projektbidrag från Vetenskapsrådet för projektet "Luktfunktion, kognitivt åldrande och demens". Huvudsökande är Erika Laukka vid Karolinska Institutet.
 • Julie Lasselin beviljas VR-bidrag för forskning om vårdgivares beteenden 2020-11-06 Julie Lasselin har beviljats projektbidrag från Vetenskapsrådet för projektet "Ta vara på vårdgivarens beteende för att förbättra hälsoutfall: en experimentell, randomiserad, kontrollerad crossover-studie".
 • Armita Golkar beviljas VR-bidrag för forskning om tonårshjärnan 2020-11-06 Docent Armita Golkar har beviljats projektbidrag från Vetenskapsrådet för projektet "(O)trygghet i tonårshjärnan".
 • Sabina Cehajic-Clancy beviljas VR-bidrag för forskning om mellangruppsrelationer 2020-11-06 Docent Sabina Cehajic-Clancy har beviljats projektbidrag från Vetenskapsrådet för projektet "Pro-social reglering av intergruppsrelationer genom moraliska exempel: Från mekanism till mänskligt beteende".
 • Hälsosam schemaläggning vid skift- och nattarbete 2020-10-16 Professor Göran Kecklund har fått 685 000 kronor från FORTE för att göra en systematisk kunskapsöversikt om hälsosam schemaläggning vid skift- och nattarbete.
 • Cecilia Stenfors beviljas Forte-anslag för projekt om Green cognition 2020-10-16 Fil.dr Cecilia Stenfors har beviljats projektanslag från FORTE för juniora forskare för forskningsprojektet "Green cognition: Environmental impacts on cognitive resilience and decline in two nationwide population based cohorts".
 • Forte-anslag till Hui Xin Wang 2020-10-16 Professor Hui Xin Wang har beviljats projektanslag från FORTE för forskningsprojektet "Are brain structure and functional connectivity later in life influenced by midlife psychosocial work stress".
 • Engagement or Withdrawal? 2020-10-16 Professor Hugo Westerlund har beviljats projektanslag från FORTE för forskningsprojektet "Engagement or Withdrawal? Determinants and consequences of changes in objectively measured physical activity and sedentary behaviors across the retirement transition".
 • Per Carlbring har beviljats miljonanslag 2020-10-16 Professor Per Carlbring har beviljats projektanslag från Region Stockholm för forskningsprojektet ”Facilitating implementation of evidence-based psychological therapy for posttraumatic stress disorder in health care services through digitalized support”.
 • IT-lösningar vid neurorehabilitering 2020-10-16 Professor Per Carlbring har beviljats projektanslag från Region Stockholm för forskningsprojektet ”IT-lösningar vid neurorehabilitering”.