Robert Johansson
Robert Johansson

Docent Robert Johansson har beviljats 2 mkr i forskningsanslag från Digital Futures för projektet "Arbitrarily applicable relational responding as nonaxiomatic reasoning". Medsökande är docent Pawel Herman, KTH. Pengarna kommer att gå till att anställa en postdoktor.

Digital Futures är ett forskningssamarbete mellan SU, KTH och RISE.

Läs mer om Digital Futures

Läs mer om Robert Johansson

 

Associate Professor Robert Johansson has received research grants of SEK 2,000,000 for the project "Arbitrarily applicable relational responding as nonaxiomatic reasoning" from Digital Futures, a cross-disciplinary research centre established in 2020 as a collaboration between Stockholm University, KTH and RISE. The grants will be used to hire a post doc researcher.

Read more about Digital Futures

Read more about Robert Johansson