Huvudsökande är Rodrigo Moreno vid KTH.

KTH blir under våren 2021 den enda institutionen i Sverige som har den nya MRE-tekniken som ska användas i detta projekt.

Läs mer om projektet på KTH (på engelska)

Läs mer om Armita Golkar

 

As a co-applicant, Armita Golkar has received research grants of SEK 2,000,000 for the project "Characterization of the mechanical tissue properties of the brain in the developing brain with magnetic resonance elastography" (Rodrigo Moreno, KTH, PI).

Read more about this project