Förstoringsglas. © Paul Barker

En sida där många av våra forskargrupper och forskningsprogram presenteras håller på att tas fram. Om du inte vet vilken avdelning en speciell grupp hör till så är detta den bästa ingångssidan. 

Du kan även söka information om institutionens forskning genom forskarnas presentationer av sig själva.

Ytterligare en väg till forskningsinformation är genom publikationer. Våra forskare publicerar runt 250 publikationer per år enligt publikationsdatabasen DiVA. Av dessa är drygt 150 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter. Läs mer under fliken Publikationer.