Trave med böcker. ©anonym
 

Förutom i de databaser som presenteras nedan kan det vara givande att besöka forskarnas egna webbsidor, där många listar sina aktuella eller utvalda referenser. Ibland finns det där även länkar till fulltextdokument. Även forskningsavdelningarna publicerar listor med sina senaste publikationer i DiVA.

 

Mer information hittar du under fliken Publikationer, men här är en liten sammanfattning.

Annual Report

Annual Report innehåller referenser och abstracts till tidskrifts- artiklar, böcker/bokkapitel, rapporter, avhandlingar och konferensbidrag av personer knutna till institutionen. Allt fler länkar till fulltextdokument finns också. Äldre årgångar finns i tryckt form, men alla årgångar från 1999 finns här på webben.

DiVA

Digitala Vetenskapliga Arkivet - DiVA. Här hittar du uppsatser och avhandlingar av institutionens studenter från och med 2006. I regel finns uppsatserna i fulltext i pdf-format. För äldre material hänvisas till PsychLib. Vetenskapliga publikationer av våra forskare finns här från och med 2007. Äldre material hittar du i Annual Report och i vissa fall PsychLib.

PsychLib

PsychLib är vårt omfattande uppsats- och rapportregister med uppsatser och avhandlingar från C-nivå och uppåt sedan 1950-talet till och med 2005. Senare uppsatser finns i DiVA. Från 2000-talet finns en hel del material i fulltext.

I PsychLib hittar du även rapporter i olika institutionella rapportserier, t ex Engelska rapportserien, Svenska rapportserien, Psykotekniska institutets rapportserie, IDA-gruppens rapportserie och den senaste Reports from the Department of Psychology.