Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen

Huvudsakligen online-undervisning under vårterminen 2021

Stockholms universitet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Undervisningen kommer huvudsakligen att vara online-baserad även under vårterminen 2021, dock kan undantag förekomma. Det gäller Psykoterapeutprogrammet, men också undervisning och examination inom andra utbildningar som kommer ske på campus. Undantaget kan då gälla delar av kurser, enstaka moment eller hela kurser.

Senast den 15 december kommer information anslås på hemsidan som rör vårterminens första två terminsdelar. Håll dig regelbundet uppdaterad via vår hemsida, ditt schema och din kurssajt i Athena. Om ny information eller nya riktlinjer kommer kan beslut rörande vårterminens campusförlagda undervisning komma att ändras med kort varsel.

Väckarklocka. Foto: Mostphostos

”Försök utnyttja dagsljuset”

Nu har vi gått över till vintertid, eller normaltid som det egentligen heter. Vad kan man tänka på för att omställningen ska bli så smidig som möjligt?

Avhandlingsframsida: Effects of adult aging on socioemotional perception

Ny doktorsavhandling om social perception

Förmågan att känna igen andras känslor spelar en nyckelroll i mötet med andra. Om detta handlar en ny doktorsavhandling av Diana Persson vid Psykologiska institutionen.

Alicia Ohlsson Foto: Psykologiska institutionen/HD

Förmåga att nätverka viktig vid militärt stabsarbete på hög nivå

I en ny avhandling undersöker Alicia Ohlsson vilka typer av beteenden och färdigheter som högre officerare använder för att möta de krav som ställs i miljöer där samarbeten sker i ett högt tempo. Resultaten visar bland annat att sociala färdigheter har stor betydelse även i hierarkiskt styrda organisationer som Försvarsmakten.

Coronapandemin tvingar forskare att tänka om

Utbrottet av covid-19 har påverkat samhället i stort, även forskningen och enskilda forskare. Flera forskningsmiljöer på Stockholms universitet har blivit begränsade av pandemin, men det finns också forskare som ser möjligheter med den nya situationen.

Sacosoffan saco.se/sacosoffan

Petra Lindfors i Sacosoffan: Är hemma det nya kontoret?

Professor Petra Lindfors är inbjuden gäst i en knappt timslång diskussion om nya arbetssätt under och inte minst efter pandemin.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) för specifik fobi

Känner du någon i behov av KBT för specifik fobi? Vi söker just nu personer med specifik fobi, det vill säga en stark rädsla för till exempel platser, höjder eller trånga utrymmen.

Snödroppar vid FHv 8

Arbeta och studera hemifrån, samt information i anslutning till coronaviruset

Eftersom all undervisning nu sker digitalt på distans så behöver man ha passerkort för att komma in i universitetets lokaler. Här hittar du tips om hur du kan arbeta och studera hemifrån, men också länkar till universitetets samlade information om coronaviruset.