Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
Lars-Göran Öst. Foto: ORASIS

Stora Psykologpriset 2019 går till Lars-Göran Öst

Lars-Göran Öst, legitimerad psykolog och professor emeritus vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, är årets mottagare av Stora Psykologpriset.

Vilken effekt har tillgång till naturmiljöer på vår psykiska hälsa?

Fil.dr Cecilia Stenfors har erhållit ett större forskningsbidrag från FORMAS för projektet ”Estimating the Role of Exposure and Access to Natural Environments for Wellbeing, Mental & Cognitive Health Outcomes in a Swedish Population-Based Cohort”.

Athena-sajter för HT 2018 arkiverade

Nu har vi arkiverat höstterminens kurssajter i Athena!

Avhandlingsframsida Autobiographical Memory, 2019

Disputation: Autobiographical Memory

Kristina Petersén Karlsson disputerar den 29 mars 2019 på sin doktorsavhandling med titeln "Autobiographical Memory: Depending on sensory retrieval cue and gender".