Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen

Huvudsakligen online-undervisning vårterminen 2021

Uppdaterad: Undervisning och examination vid Stockholms universitet ska fortsätta att huvudsakligen bedrivas digitalt under vårterminen 2021 och tills vidare i linje med de former som gällt under den senare delen av höstterminen 2020. Detta innebär fortsatt att undervisningsmoment som kräver fysisk närvaro inte får samla fler än åtta personer och att inga salstentor ges.

Vi hänvisar till dina kurssajter i Athena och ditt schema för specifik information om just dina kurser. Håll dig regelbundet uppdaterad via dessa kanaler samt hemsidan.

Anna Andreasson

Fler svenskar dras med magproblem

Sedan år 1988 har besvär från de övre magtrakterna ökat hos befokningen i Sverige. Docent Anna Andreasson berättar i Forskning & Framsteg om studien som ligger till grund för denna slutsats.

Constanze Eib Foto: Psykologiska institutionen/HD

Entreprenörer i kris behöver skyddsnät

Hur gick det för Sveriges entreprenörer som drabbades av covid-19-pandemin under våren och försommaren 2020? En nyligen publicerad rapport visar att läget var väldigt problematiskt.

John Axelsson

John Axelsson om dygnsrytm i P1:s Kropp & Själ

I den moderna tillvaron är det ganska få av oss som sover, vaknar, äter och rör oss i takt med solen. Men ny forskning visar att hur vi disponerar vår tid har stora effekter på hälsan. Lyssna på professor John Axelsson vid Stressforskningsinstitutet, som sitter med i studion och pratar om detta i avsnittet från den 2 februari.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) för specifik fobi

Känner du någon i behov av KBT för specifik fobi? Vi söker just nu personer med specifik fobi, det vill säga en stark rädsla för till exempel platser, höjder eller trånga utrymmen.

Per Carlbring

VR-chatt hjälper folk att bearbeta trauman

Dela en mörk hemlighet med en främling, från ditt eget hem. Virtuella mötes­platser öppnar för svåra samtal. Det kan kan vara nyttigt – och riskfyllt, enligt professor Per Carlbring i en artikel i SvD.

Snödroppar vid FHv 8

Arbeta och studera hemifrån, samt information i anslutning till coronaviruset

Eftersom all undervisning nu sker digitalt på distans så behöver man ha passerkort för att komma in i universitetets lokaler. Här hittar du tips om hur du kan arbeta och studera hemifrån, men också länkar till universitetets samlade information om coronaviruset.