Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen

Huvudsakligen online-undervisning i höst

Stockholms universitet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut om förbud mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Undervisningen kommer huvudsakligen att vara online-baserad hela höstterminen, dock kan undantag förekomma, till exempel på Psykoterapeutprogrammet.

Håll dig regelbundet uppdaterad via vår hemsida, ditt schema och din kurssajt i Athena. Om ny information eller nya riktlinjer kommer kan beslut rörande höstterminens undervisning komma att ändras med kort varsel.

Högskoleprovet

Högskoleprov i höst trots allt

Efter många turer så är det nu beslutat att högskoleprovet kommer att äga rum den 25 oktober. Anmäl dig mellan den 25 september och 1 oktober.

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Sexuella trakasserier på jobbet ökar risken för självmord

Arbetsrelaterade sexuella trakasserier har tidigare konstaterats vara en trolig riskfaktor för psykisk ohälsa. En ny studie pekar nu även på ett samband mellan sexuella trakasserier på arbetsplatsen och självmord liksom självmordsförsök.

Jakob, Karin, Per och Björn med laptop Foto: Robert Johansson

Så fungerar psykodynamisk terapi över internet för deprimerade ungdomar

Psykodynamisk terapi över internet för deprimerade ungdomar har utvecklats och testats av en grupp forskare vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Fler ungdomar som kämpar med depression eller nedstämdhet sökes nu till kommande studie.

Mikael Lundqvist

ERC-anslag för forskning om mänsklig kognition och generaliserande artificiell intelligens

Artificiella neurala nätverk kan tränas för att hantera information på liknande sätt som den mänskliga hjärnan. En avgörande skillnad är dock att dessa inte är lika flexibla som hjärnan. Med stöd av ett ERC Starting Grant ska Mikael Lundqvist vid Psykologiska institutionen förstå de neurala mekanismerna bakom primaters förmåga att generalisera samt skapa flexibla artificiella nätvärk.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) för specifik fobi

Känner du någon i behov av KBT för specifik fobi? Vi söker just nu personer med specifik fobi, det vill säga en stark rädsla för till exempel platser, höjder eller trånga utrymmen.

Snödroppar vid FHv 8

Arbeta och studera hemifrån, samt information i anslutning till coronaviruset

Eftersom all undervisning nu sker digitalt på distans så behöver man ha passerkort för att komma in i universitetets lokaler. Här hittar du tips om hur du kan arbeta och studera hemifrån, men också länkar till universitetets samlade information om coronaviruset.