Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen

Utlysning av CKVO:s rörliga resurs

Centrum för kompetensutveckling inom vård och omsorg (CKVO) utlyser projektmedel inom områdena: Forskning om äldre, forskning om personer med funktionshinder samt forskning inom det socialpedagogiska fältet.

Webbansökan till vårterminen 2020 öppen

Webbansökan för kurser som startar VT 2020 öppnar under dagen den 16 september och stänger den 15 oktober. Läs om de kurser vi har att erbjuda under Utbildning och om att studera vid Stockholms universitet i allmänhet på den nyligen omgjorda utbildningsingången på den centrala SU-webben.

Professor Annika Lantz Friedrich Foto: Psykologiska institutionen/HD

Annika Lantz Friedrich - med kritisk blick mot den egna disciplinen

Annika Lantz Friedrich, professor i arbets- och organisationspsykologi, blir porträtterad i Psykologtidningen, nr 5, 2019.

Petra Lindfors

Flexibla arbetsplatser - ”Är det dags att låta anställda jobba var de vill?”

Petra Lindfors, professor i psykologi vid Psykologiska institutionen, intervjuas i DN om Flexibla arbetsplatser

Karin och Jakob presenterar preliminära resultat vid en internationell forskningskonferens (SPR)

Deprimerade ungdomar sökes till forskningsstudie om internetbaserad terapi

Early internet-based interventions for children and adolescents, ERiCA, är ett banbrytande forskningsprojekt som utvecklar en internetbaserad psykodynamisk behandling för ungdomar som lider av depression. Nu söker projektet drygt 200 deprimerade ungdomar i åldersgruppen 15-19 år.