Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen

Huvudsakligen online-undervisning vid terminsstart

Stockholms universitet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut om förbud mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Stockholms universitet kommer att hålla öppet under höstterminen. De två första terminsdelarna (31 augusti – 2 november) kommer undervisningen huvudsakligen att vara online-baserad, dock kan undantag förekomma. Så har till exempel Psykoterapeutprogrammet stora delar av utbildningen på plats på campus. Håll dig regelbundet uppdaterad via vår hemsida, ditt schema och din kurssajt i Athena. Om ny information eller nya riktlinjer kommer kan beslut rörande höstterminens undervisning komma att ändras med kort varsel.

Petra Lindfors, Stockholms universitet. Foto: Jens Lasthein

Konsten att ta semester – och börja jobba igen

Flera korta semesterveckor och sänkta förväntningar är receptet för en lyckad ledighet. Petra Lindfors, professor i psykologi vid Stockholms universitet, hjälper oss att planera inför semestern.

Marie Gustafsson Sendén

Forskning om jämställdhet och mångfald får finansiering

Marie Gustafsson Sendén, docent och universitetslektor vid Psykologiska institutionen, har beviljats EU-finansiering inom utlysningen Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks, MSCA-ITN.

Tommie Forslund. Foto: Psykologiska institutionen/HD

Utvärdering av metod för föräldraskapsstöd

Tommie Forslund har som medsökande erhållit forskningsmedel från Forte för ett projekt med titeln ”Utvärdering av metod för föräldraskapsstöd – Parenting Young Children – i hemmiljö för föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns risk för försummelse."

Snödroppar vid FHv 8

Arbeta och studera hemifrån, samt information i anslutning till coronaviruset

Eftersom all undervisning nu sker digitalt på distans så behöver man ha passerkort för att komma in i universitetets lokaler. Här hittar du tips om hur du kan arbeta och studera hemifrån, men också länkar till universitetets samlade information om coronaviruset.