Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
Professor Håkan Fischer Foto: Datorenheten/HD

Nytt nätverk förenar neurovetenskap och lärarutbildning

Ett nytt nätverk för universitetets forskare, doktorander och lärarutbildare arbetar för att samarbeta över disciplinerna och på sikt ändra innehållet i lärarutbildningarna.

Barnpsykologerna - en podcast

Barnpsykologerna - en podcast

”Barnpsykologerna” är en podcast med Lars Klintwall och Liv Svirsky. Podcasten innehåller i dagsläget 40 avsnitt. Tanken med podcasten är att tillgängliggöra vetenskapligt grundade råd och rön till föräldrar och pedagoger.

Spikade avhandlingar

Annual Report 2018

Psykologiska institutionens forskare ligger inte på latsidan. Under 2018 har de enligt publikationsdatabasen DiVA publicerat mer än 260 alster varav mer än 160 är artiklar i vetenskapliga tidskrifter.