Psykologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
Spikade avhandlingar

Annual Report 2019

Psykologiska institutionens forskare ligger inte på latsidan. Under 2019 har de enligt publikationsdatabasen DiVA publicerat mer än 280 alster varav nära 190 är artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Det är institutionsrekord.

Professor Göran Kecklund

Anslag till forskningsprojekt om skiftarbete

Professor Göran Kecklund har erhållit ett forskningsanslag på 2 639 000 kronor från AFA Försäkring för forskningsprojektet "Vilka kombinationer av skiftschemakarakteristika är värst och vilka är mest attraktiva? Påverkar yrke eller kön?"

Nytt avsnitt av Stressforskningspodden

Stressforskningspodden är en podd där forskare samtalar kring begreppet stress. Varje avsnitt utgår från en kulturyttring med koppling till stress.