Aktuell utlysning

Ansökan till utbytesstudier via Erasmus+, för studier under vårterminen 2017, är öppen 1 – 15 september 2017.

Var kan jag studera?

Du kan söka till de lärosäten som Psykologiska institutionen har träffat Erasmusavtal med. Se aktuell lista här:

 Infoblad Erasmus (110 Kb)

Hur söker jag?

Ansökan görs i två steg - först ansöker du om att nomineras till en av Psykologiska institutionens utbytesplatser. Efter att du blivit nominerad söker du direkt till partneruniversitetet.

Ansökan om nominering - steg för steg

 1. Kontrollera att du uppfyller behörighetskraven här nedanför.
 2. Fyll i Ansökan om nominering för utbytesstudier. Bifoga ett studieintyg och ett personligt brev. 
 3. För preliminära kursval: Utgå från respektive partnerinstitutions hemsida vad gäller kursutbud. Notera att dessa kursval är preliminära; om du blir nominerad kan dessa justeras i samband med att du gör den slutgiltiga ansökan till partneruniversitetet.
 4. För att du ska kunna tillgodoräkna dig studierna finns olika saker att tänka på beroende på vilken examen du läser mot. För frågor kring dina kursval och tillgodoräknanden kontakta exchange@psychology.su.se
 5. Skicka ansökan till exchange@psychology.su.se senast 15 september 2017. Ange diarienummer SU 308-0194-17.

 Ansökan ERASMUS VT 2018 (280 Kb)

Vanliga frågor (FAQ)

När får jag veta om jag blivit nominerad?

Normalt kan vi komma med besked till de sökande inom två veckor efter sista ansökningsdag.

Om jag blir nominerad, vad händer sen?

Efter att du har blivit nominerad gör du ansökan till partneruniversitetet. Exakta datum och rutiner kan skilja sig per partneruniversitet, men generellt görs ansökan med deadline kring maj/juni, och slutgiltigt antagningsbesked med kursval i slutet av juni för studier med start under höstterminen 2017.

Kostar det något att åka på utbyte?

Du betalar inga terminsavgifter på mottagande lärosäte, men du måste själv betala för uppehälle under studierna. Utbytesstudier via avtal berättigar till studiemedel från CSN, se deras webbsida för mer information. Utbyte via Erasmus+ ger också ett stipendium som hjälper dig att täcka de extrakostnader som uppkommer vid utbytet. Mer information om Erasmusstipendium finns här: http://www.su.se/utbildning/studera-utomlands/stipendier-f%C3%B6r-utbytesstudier

Behörighet för utbytesstudier via Erasmus+

För att ansöka om utbyte via Psykologiska institutionens Erasmusavtal måste du:

 • Vara registrerad och aktiv som student vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet med avsikt att ta ut en examen vid Stockholms universitet.
 • Inte tidigare ha varit på utbyte via Erasmus på samma studienivå i mer än sex månader.
 • Studera 3-12 månaders heltidsstudier vid värduniversitetet.
 • Kunna tillgodoräkna dina utlandsstudier inom din utbildning vid Stockholms universitet.
 • Vid utresa kunna redovisa godkända studier omfattande minst 60 hp, varav minst 30 hp i psykologi.
 • Göra ett obligatoriskt språktest innan och efter ditt Erasmusutbyte (Information om språktest för Eramusstudenter.)

Respektive mottagande lärosäte kan också kräva dokumenterade språkkunskaper, krav på lägsta betyg och särskilda behörighetskrav för kurser.