Opponent: Peter Mörke

Handledare: Maarit Johnson

OBS! Faktisk seminarietid är ca en timme. Raster och examinatorns genomgång med respondenten ingår i de angivna tiderna.

Läs uppsatsen! Du som är registrerad på kursen Vetenskaplig undersökning på Psykologi III/PAO T6 hittar den under Kursmaterial i Fastreg.

Välkommen!
Stephan Baraldi, examinator