Opponent: Louise Levin

Handledare: Per Carlbring och Philip Linder

Uppsatsen kan rekvireras från Peter på peda6340@psychology.su.se

 

Välkommen!
Jonas Ramnerö, examinator