Opponent: Ulrika Andersson

Handledare: Therese Anderbro

Uppsatsen kan rekvireras från Päivi på: paivi.astrom@gmail.com

 

Välkommen!
Gunilla Berglund, examinator