Opponent: Camilla Järte

Handledare: Anders Sjöberg

Uppsatsen kan rekvireras från Malin på: sandberg.malin@live.com

 

Välkommen!
Ewa Mörtberg, examinator