Opponenter: Peter Dafgård och Elias Hessel.

Handledare: Lilianne Eninger och Laura Ferrer-Wreder.

Uppsatsen kan rekvireras från Linda: lindaramstrand@gmail.com eller från Vincent: vire8560@psychology.su.se

Varmt välkommen!

Stephan Hau
Examinator