Opponent: Karin Linder

Handledare: Andrzej Werbart

Uppsatsen kan rekvireras från Lars-Göran på: larsasoderstrom@hotmail.se


Välkommen!
Gunilla Berglund, Examinator