Opponent: Päivi Åström

Handledare: Markus Jansson-Fröjmark

Uppsatsen kan rekvireras från Joachim på: kramer.joachim@gmail.com

 

Välkommen!
Gunilla Berglund, examinator