Opponenter: Lotta Hattenbach Törnqvist och Elin Zetterlund

Handledare: Andrzej Werbart

Uppsatsen kan rekvireras från Erik på jalltar@hotmail.com eller från Aron på jarrick.aron@gmail.com

 

Varmt välkommen!

Stephan Hau
Examinator