Föreläsning

En ganska vanlig uppläggning är att ett ämne översiktligt presenteras vid en föreläsning i storgrupp. Denna följs av ett seminarium i mindre grupper med ökade möjligheter till bearbetning av materialet och med större möjlighet för den enskilde studenten att kunna fråga och få svar av läraren.

Andra undervisningsformer är grupparbeten, inspelade intervjuövningar, handledning, videopresentationer, datorstödd undervisning, öppet hus på forskningsavdelningarna osv.

Många delkurser har någon extra uppgift som inte sällan kan vara av laborativ art, det vill säga man får i smågrupper mer konkret undersöka någon del av psykologin för att förstå hur psykologisk kunskap kan vinnas.