Kontakt

Besöksadress: Frescati Hagväg 8, plan 2
E-post: expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstid under terminstid

måndag - fredag 9.45 - 12.00

Undantag från ovanstående

Observera att expeditionen inte lämnar ut tentor under terminsstarten, vecka 34 och 35.

Expeditionen har stängt torsdag den 14 september.

 

Wenche Gros (tjl), Lena Holmlund, Monika Karlsson och Linda Rämö
Wenche Gros, Lena Holmlund, Monika Karlsson och Linda Rämö

 

Huvudansvar för psykologprogrammet och psykoterapeututbildningen

Linda Rämö, 08-16 38 00

Huvudansvar för kurser på grundnivå

Wenche Gros, 08-16 38 36
Lena Holmlund, 08-16 38 15

Huvudansvar för kurser på avancerad nivå och på forskarutbildningen

Monika Karlsson, 08-16 38 45

Några vanliga frågor till expeditionen (FAQ)

Svar på andra frågor hittar du i studiehandboken för din utbildningsnivå samt på sidan Studieinformation.