Kontakt

Besöksadress: Frescati Hagväg 8, plan 2
Tfn: 08-16 3832
Fax: 08-16 1002
E-post: expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstid under terminstid

måndag - fredag 9.45 - 12.00

Ordinarie telefontid under terminstid

måndag - torsdag 14.00 – 15.00

Undantag från ovanstående

Sista ordinarie besöks- och telefontid före sommaren är fredag den 9 juni.

Första ordinarie öppettid inför höstterminen 2017 är måndag 21 augusti.

Använd e-post övriga tider så svarar vi så snart vi kan.

 

Wenche Gros (tjl), Lena Holmlund, Monika Karlsson och Linda Rämö
Wenche Gros, Lena Holmlund, Monika Karlsson och Linda Rämö

 

Huvudansvar för psykologprogrammet och psykoterapeututbildningen

Linda Rämö

Huvudansvar för kurser på grundnivå

Wenche Gros och Lena Holmlund

Huvudansvar för kurser på avancerad nivå och på forskarutbildningen

Monika Karlsson

Några vanliga frågor till expeditionen (FAQ)

Svar på andra frågor hittar du i studiehandboken för din utbildningsnivå samt på sidan Studieinformation.