Kontakt

Besöksadress: Frescati Hagväg 8, plan 2
E-post: expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstid under terminstid

måndag - fredag 9.45 - 12.00

Undantag från ovanstående

Här hittar du ibland undantag från ovanstående tider.

 

Wenche Gros (tjl), Lena Holmlund, Monika Karlsson och Linda Rämö
Wenche Gros, Lena Holmlund, Monika Karlsson och Linda Rämö (tjl)

 

Huvudansvar för psykologprogrammet och psykoterapeututbildningen

Kerstin Halldin, 08-16 38 00

Huvudansvar för kurser på grundnivå

Wenche Gros, 08-16 38 36
Lena Holmlund, 08-16 38 15

Huvudansvar för kurser på avancerad nivå och på forskarutbildningen

Monika Karlsson, 08-16 38 45

Några vanliga frågor till expeditionen (FAQ)

Svar på andra frågor hittar du i studiehandboken för din utbildningsnivå samt på sidan Studieinformation.