Skrivschema

Tid och plats för tentamen på den kurs du vill tentera på hittar du i Fastreg. Se även schemat för uppsamlingstentor nedan.

Hittar du inte den tenta som du skulle vilja skriva, så kontakta studentexpeditionen.

Tips: Om du ska skriva en statistiktenta så missa inte Elisabet Borgs filmade statistikföreläsningar.

Anmälan

Observera att anmälan till samtliga salsskrivningar, såväl ordinarie som omtentamen, ska ske i Fastreg senast fem arbetsdagar före tentamen.

Som student loggar du in på fastreg.psychology.su.se med ditt personnummer (10 siffror) och en kod som du själv väljer. Första gången använder du de fyra sista siffrorna i personnumret. (Länk finns även på institutionens startsida med flera ställen, men lägg gärna ett bokmärke i din webbläsare.)

Första gången du loggar in ombeds du ändra ditt lösenord till en personlig kod som du använder vid följande tillfällen.

Vid problem kan du kontakta Studentexpeditionen.

Uppsamlingsskrivningar

Uppsamlingsskrivningar äger i regel rum veckan innan höstterminen startar, oftast vecka 34. Schema för dessa anslås här i början av sommaren.

Schema för uppsamlingstentor, vecka 34, 2017 (114 Kb) . (PDF) Senast ändrat 15 juni.

Som alltid anmäler du dig till de schemalagda tentorna i Fastreg. Anmälan öppnar en månad innan tentan äger rum. Observera att du måste ha varit registrerad på kursen senaste terminen för att kunna anmäla dig i Fastreg. Du som inte kan anmäla dig i Fastreg kontaktar Studentexpeditionen.

Om du behöver skriva en tentamen som inte finns med i skrivschemat så ta snarast kontakt med studentexpeditionen samt med kursansvarig lärare.