Registrering sker på studentexpeditionen, Frescati Hagväg 8, plan 2. Du ska vid registrering medföra ID-kort (eller motsvarande).

För dig som sökt studiemedel är det extra viktigt att du registrerar dig i tid, då utbetalning sker cirka 1 vecka efter att registreringen lagts in i LADOK.

Anstånd vid antagning till utbildning: Om du har starka skäl för att begära anstånd med studiestart när du antagits till utbildning så ansöker du om det hos Studentavdelningen.

Läs mer om vad som gäller att skjuta upp studiestarten.

När du blivit avbockad på våra registreringslistor, då är du...

Välkommen att studera hos oss!