Via ett antal länkar på Mitt universitet kan du bland annat:

  • hantera din studentepost i ett webbgränssnitt. Se Webmail.
  • göra inställningar som rör ditt konto, till exempel omdirigera din studentmail till din privata epostadress, utöka utrymmet på ditt universitetskonto med mera. Det senare rekommenderas mycket varmt för alla som använder epostkontot och/eller tillgängliga datorsalar. Se Kontohantering.
  • kontrollera dina registreringar och studieresultat i LADOK. Du kan även kontrollera och rätta dina kontaktuppgifter. Se Mina studier. Se även Fastreg för dessa uppgifter!

Du får tillgång till Mitt universitet, Mondo, litteraturdatabaser, trådlöst nätverk (förutsatt att din dator har trådlöst nätverkskort), inloggning på datorer i alla universitetets datorsalar med mera med hjälp av ditt universitetskonto. Ett sådant får alla som antagits till en kurs/utbildning vid universitetet, men du måste aktivera det via webben på www.su.se/aktivera eller fram till årsskiftet 2013/2014 vid Helpdesk, längst in i datorsalen under Lantis-matsalen.

Gör det!