I rapporten [PDF], där Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet behandlas på sidorna 151-158, ges följande sammanfattande omdöme:

"De fristående kurserna i psykologi, psykologprogrammet och forskarutbildningen i psykologi vid Stockholms universitet är av god kvalitet. Undervisningen har god forskningsanknytning. På fristående kurser förekommer laborationer i mindre grupper på alla nivåer. Psykologprogrammet kännetecknas av stark professionsanknytning med tidiga praktiska inslag. Det tas också initiativ för att underlätta för programstudenter att gå vidare till forskarutbildningen." (Sid 157.)

Sedan denna utvärdering kom har institutionen utvecklats ytterligare med fler utbildningsplatser vilket gjort institutionen till en av de största vid Stockholms universitet.

Satsningen på forskningsanknytning i utbildningen fortsätter bland annat genom att fler lärare uppmanas att forska och fler forskare aktiveras i utbildningen.

Såväl grundutbildning som utbildning på forskarnivå i psykologi har länge lockat fler kvinnliga sökande än manliga, samtidigt som de flesta professorer varit manliga. En satsning på kvinnliga docenter bör inom kort kunna resultera i nya kvinnliga professorer. Samtidigt ser vi förstås gärna manliga sökande till grundutbildningen.