Böcker i en hög. Foto: Pasi Romppanen
 
 

Kurslitteraturen består av facktext i olika former, från rena läroböcker till vetenskapliga tidskriftsartiklar. I regel är mer än hälften av litteraturen på engelska. Den beslutade kurslitteraturen för varje delkurs hittar du på kurshemsidan i Fastreg.

För aktuell förlagsutgiven litteratur på kurser på grund- och avancerad nivå ansvarar Akademibokhandeln i Frescati. Motsvarande litteratur på rena forskarutbildningskurser införskaffas av den studerande själv på andra ställen.

Vissa böcker kan naturligtvis lånas på bibliotek, till exempel från Stockholms universitetsbibliotek (SUB), Frescati.

En anslagstavla för handel med begagnad kurslitteratur finns i trapphuset på Frescati Hagväg 8, plan 2.

Studentkåren driver också Campusbutiken, där du kan sälja och köpa aktuell kurslitteratur.

Köpa böcker på internet

En samling länkar till ställen där du kan köpa böcker på internet. Ingen inbördes rangordning. Att en länk anges innebär i sig ingen rekommendation från Psykologiska institutionens sida!

Svenska

Adlibris

Akademibokhandeln

Begagnade skolböcker.se

Bokbörsen

Bokia

Boktjänst

Bokus

Books-On-Demand

Campusbutiken, Stockholms universitets studentkårs egen andrahandsbokhandel

Liber (Direkt till Liber Psykologi.)

Libris24 (Begagnad kurslitteratur, köp och sälj)

SnapLit (Sveriges nyaste webbutik för studentlitteratur)

Utländska

Amazon United Kingdom

Bookstore.co.uk

WHSmith Books (England)

Söka artiklar i e-tidskrifter och i databaserna PsycINFO och PubMed

Vår IT-pedagog har tagit fram en kortfattad lathund med lite tips för dig som vill söka fulltextartiklar som du har referenser till (e-tidskrifter) eller för att hitta lämpliga artiklar i litteraturdatabaser till ett uppsatsarbete eller liknande som du behöver bakgrundsmaterial till. Ett första tips, gå alltid via www.sub.su.se !

  Litteratursökning i PsycINFO och PubMed (462 Kb)