Ur studentperspektiv blir den första kontakten med Fastreg de kurshemsidor som varje delkurs har. Där hittar du t ex kursanvisningar, schema, litteraturlista, kontaktuppgifter till kursansvarig och övriga lärare.

Lärare kan vidare ladda upp kursmaterial i Fastreg och göra riktade epost-utskick till hela gruppen eller till delar av den. Observera att du inte kan svara direkt på sådana utskick utan själv måste adressera läraren.

Andra möjligheter i systemet är att anmäla sig till tentor/salsskrivningar, se resultat på tentor, göra adressändringar etc.

Dessa funktioner ligger förstås bakom en inloggning till Fastreg.

För att kunna logga in måste du först vara registrerad på en kurs/utbildning. Första gången du loggar in använder du ditt personnummer (10 siffror) och de fyra sista siffrorna som PIN-kod. Den måste du då direkt ändra till något som du själv väljer. Du ombeds då även kontrollera att dina adressuppgifter stämmer, inklusive epost-adressen.

Länkar till kurshemsidorna finns på de vanliga utbildningssidorna. Du hittar en lista över alla dessa kurser på fastreg.psychology.su.se

Förutom denna sida av systemet kommer expeditionen även att mata in registreringar och resultat till LADOK via Fastreg och internt kommer bemanningsplan med mera att hanteras av systemet.