Doktorandrådet har till uppgift att tillvarata, främja och bevaka de forskarstuderandes intressen i studiefrågor inom sitt område, bl a genom representation i institutionsstyrelse och andra organ där de forskarstuderande äger rätt att representeras. Doktorandrådet skall vidare verka för gott kamratskap bland de forskarstuderande.

Läs mer om vår verksamhet i mötesprotokollen.

Som doktorand hittar du mer information på Doktorandrådets Mondo-sajt. Använd gärna Mondo för att diskutera aktuella frågor eller tipsa styrelsen om ämnen att ta upp med institutionen osv.