Anvisningar och scheman, litteraturlista med mera hittar du på kurshemsidan i Fastreg. Registrerade studenter använder i första hand Fastreg, men i viss mån även Mondo*, för aktuell kursspecifik information och kommunikation. Kurstiderna nedan är ungefärliga, se respektive schema för exakta uppgifter.

Kurser som läses under terminen

8.3 Arbetslivets förändring, 4,5 hp (P8-ARB)
Kursansvarig: Sara Henrysson Eidvall, sara.henrysson.eidvall@psychology.su.se, 08-16 3870.
Kurstid HT 2017: 28 september - 29 november 2017.

8.4 Organisationspsykologisk uppsats, 7,5 hp (P8-UPP)
Kursansvarig: Sara Henrysson Eidvall, sara.henrysson.eidvall@psychology.su.se, 08-16 3870.
Kurstid HT 2017: 28 september - 29 november 2017.

9.3 Psykoterapeutisk fördjupning, PDT, 6 hp (P8PDT)
9.3 Psykoterapeutisk fördjupning, KBT, 6 hp (P8KBT)
Kursansvariga PDT: Stephan Hau, stephan.hau@psychology.su.se, 08-16 4615, och Charlotta Björklind, charlotta.bjorklind@psychology.su.se, 08-16 3880.
Kursansvarig KBT: Ewa Mörtberg, ewa.mortberg@psychology.su.se, 08-16 3858.
Kurstid HT 2017: 28 augusti - 29 november 2017.

9.4 Handledd psykoterapi, 4,5 hp (P8HAND)
Kursansvariga PDT: Gunnel Jacobsson, gunnel.jacobsson@psychology.su.se, 08-16 2011, och Herman Daniels, herman.daniels@psychology.su.se, 08-16 3827.
Kursansvarig KBT: Gunilla Berglund, gunilla.berglund@psychology.su.se, 08-16 4614.
Kurstid HT 2017: 28 augusti 2017 - 12 januari 2018.

11. Konsultationsmetodik, 7,5 hp (P8-KON)
Kursansvarig: Jonas Ramnerö, jramn@psychology.su.se, 08-16 3944.
Kurstid HT 2017: 30 november 2017 - 12 januari 2018.

Terminsansvarig

Ewa Mörtberg, ewa.mortberg@psychology.su.se, 08-16 3858.

 

* Mondo

Terminsgruppen har en e-postlista i Mondo, huvudsakligen för administrativa och studiesociala ändamål. E-postlistan använder din studentepostadress. För att denna ska fungera måste du omdirigera den till en annan adress på kontohantering.su.se - se E-postlåda - Ändra under rubriken Inställningar. Logga in med ditt universitetskonto.

Bli medlem i Stockholms universitets alumnnätverk

När du har läst minst sju terminer på psykologlinjen/-programmet är du välkommen som alumn (före detta student) i Stockholms universitets alumnnätverk. Psykologiska institutionen har en egen grupp för alumner som läst på psykolog- och/eller psykoterapeutprogrammet. Genom nätverket kan du fortsätta att hålla kontakten med ditt universitet, din institution och inte minst dina studiekamrater. Bli medlem!