Anvisningar och scheman, litteraturlista med mera hittar du på kurshemsidan i Fastreg. Registrerade studenter använder i första hand Fastreg, men i viss mån även Mondo*, för aktuell kursspecifik information och kommunikation. Kurstiderna nedan är ungefärliga, se respektive schema för exakta uppgifter.

Kurser som läses under terminen

8.1 och 8.2 Grupputveckling och Lärande i arbetslivet, 13,5 hp (P7-GRL)
Kursansvarig: Sara Henrysson Eidvall, sara.henrysson.eidvall@psychology.su.se, 08-16 3870.
Kurstid HT 2017: 28 september 2017 - 12 januari 2018. 

9.1 Egen psykoterapi, 1,5 hp (P7-EGTE)
Ansvarig: Gunnar Berggren, gunnar.berggren@psychology.su.se, 08-16 3820.
Läs mer under Studieinformation.

9.2 Psykoterapeutisk fördjupning, PDT, 10,5 hp (P7PDT)
9.2 Psykoterapeutisk fördjupning, KBT, 10,5 hp (P7KBT)

Kursansvarig PDT: Christer Ekelund, christer.ekelund@psychology.su.se, 08-16 3909.
Kursansvarig KBT: Aina Lindgren, aina.lindgren@psychology.su.se, 08-16 2013.
Kurstid HT 2017: 28 augusti 2017 - 12 januari 2018.

9.3 Handledd psykoterapi, 4,5 hp (P7HAND)
Kursansvariga PDT: Gunnel Jacobsson, gunnel.jacobsson@psychology.su.se, 08-16 2011 och Herman Daniels, herman.daniels@psychology.su.se, 08-16 3827.
Kursansvarig KBT: Gunilla Berglund, gunilla.berglund@psychology.su.se, 08-16 4614.
Kurstid HT 2017: 28 augusti 2017 - 12 januari 2018.

Terminsansvarig

Gunilla Berglund, gunilla.berglund@psychology.su.se, 08-16 4614.

 

* Mondo

Terminsgruppen har en e-postlista i Mondo, huvudsakligen för administrativa och studiesociala ändamål. E-postlistan använder din studentepostadress. För att denna ska fungera måste du omdirigera den till en annan adress på kontohantering.su.se - se E-postlåda - Ändra under rubriken Inställningar. Logga in med ditt universitetskonto.