Anvisningar och scheman, litteraturlista med mera hittar du på kurshemsidan i Fastreg. Registrerade studenter använder i första hand Fastreg, men i viss mån även Mondo*, för aktuell kursspecifik information och kommunikation. Kurstiderna nedan är ungefärliga, se respektive schema för exakta uppgifter.

Kurser som läses under terminen

6.3 Psykoterapeutisk teori, 7,5 hp (P5-PT)
Kursansvarig: Jan Bergström, jan.bergstrom@psychology.su.se, 08-16 3910 och Björn Philips, bjorn.philips@psychology.su.se.
Kurstid HT 2017: 28 augusti - 27 september 2017.

7. Psykologpraktik, 22,5 hp (P6-PRA)
Kursansvarig: Ingrid Ljunggren, iljun@psychology.su.se, 08-16 3916.
Kurstid HT 2017: 28 september 2017 - 12 januari 2018.

Terminsansvarig

Ingrid Ljunggren, iljun@psychology.su.se, 08-16 3916.

 

Ny utbildningsplan 2015

Läs mer om det nya kursupplägget.

Nya kursplaner från och med VT 2018

 Kurs 21: Psykoterapi och psykologisk behandling 1, 7.5 hp (175 Kb)
 Kurs 22: Psykologpraktik, 22.5 hp (177 Kb)

 

* Mondo

Terminsgruppen har en e-postlista i Mondo, huvudsakligen för administrativa och studiesociala ändamål. E-postlistan använder din studentepostadress. För att denna ska fungera måste du omdirigera den till en annan adress på kontohantering.su.se - se E-postlåda - Ändra under rubriken Inställningar. Logga in med ditt universitetskonto.