Anvisningar och scheman, litteraturlista med mera hittar du på kurshemsidan i Fastreg. Registrerade studenter använder i första hand Fastreg, men i viss mån även Mondo*, för aktuell kursspecifik information och kommunikation.

Kurstiderna nedan är ungefärliga, se respektive schema för exakta uppgifter.

Kurser som läses under terminen

17. Utredning och åtgärder avseende individen 2: Juridik och etik för psykologer, 7,5 hp (P5JUR)
Kursansvarig: Mats Najström, mnm@psychology.su.se, 08-16 4219.
Kurstid HT 2017: 28 augusti - 27 september 2017.

18. Utredning och åtgärder avseende individen 3: Stödsamtalsmetodik för psykologer, 7,5 hp (P5STÖD)
Kursansvariga: Ingrid Ljunggren, iljun@psychology.su.se, 08-16 3916.
Kurstid HT 2017: 28 augusti 2017 - 12 januari 2018.

19. Utredning och åtgärder avseende individen 4: Utredning av vuxna, 7,5 hp (P5VUX)
Kursansvarig: Maria Lindau, maria.lindau@psychology.su.se, 08-16 2016.
Kurstid HT 2017: 29 september - 15 november 2017.

20. Utredning och åtgärder avseende individen 5: Utredning av barn och unga, 7,5 hp (P5BARN)
Kursansvarig: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se.
Kurstid HT 2017: 31 oktober 2017 - 12 januari 2018.

Terminsansvarig

Maria Lindau, maria.lindau@psychology.su.se, 08-16 2016.

 

Ny utbildningsplan 2015

Läs mer om det nya kursupplägget.

Nya kursplaner från och med HT 2017

 Kurs 17: Utredning och åtgärder avseende individen 2, 7.5 hp (242 Kb)
 Kurs 18: Utredning och åtgärder avseende individen 3, 7.5 hp (246 Kb)
 Kurs 19: Utredning och åtgärder avseende individen 4, 7.5 hp (243 Kb)
 Kurs 20: Utredning och åtgärder avseende individen 5, 7.5 hp (245 Kb)

 

* Mondo

Terminsgruppen har en e-postlista i Mondo, huvudsakligen för administrativa och studiesociala ändamål. E-postlistan använder din studentepostadress. För att denna ska fungera måste du omdirigera den till en annan adress på kontohantering.su.se - se E-postlåda - Ändra under rubriken Inställningar. Logga in med ditt universitetskonto.