Anvisningar och scheman, litteraturlista med mera hittar du på kurshemsidan i Fastreg. Registrerade studenter använder i första hand Fastreg, men i viss mån även Mondo*, för aktuell kursspecifik information och kommunikation.

Kurser som läses under terminen

13. Grupp, organisation och samhälle 1: Gruppsykologi, 7,5 hp (P4GRU)
Kursansvarig: Anders Wendelheim, awm@psychology.su.se, 08-16 3925.
Kurstid HT 2017: 28 augusti - 27 september 2017.

14. Grupp, organisation och samhälle 2: Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp (P4ARB)
Kursansvarig: Anders Sjöberg, anders.sjoberg@psychology.su.se, 08-16 3941.
Kurstid HT 2017: 28 september - 30 oktober 2017.

15. Grupp, organisation och samhälle 3: Samhälle och samhällsanalys, 7,5 hp (P4SAM)
Kursansvarig: Laura Ferrer-Wreder, laura.ferrer-wreder@psychology.su.se, 08-16 3898.
Kurstid HT 2017: 31 oktober - 29 november 2017.

16. Utredning och åtgärder avseende individen 1: Psykopatologi, 7,5 hp (P4PSYP)
Kursansvarig: Andreas Larsson, andreas.larsson@psychology.su.se, 08-16 3864.
Kurstid HT 2017: 30 november 2017 - 12 januari 2018.

 

Ny utbildningsplan 2015

Läs mer om det nya kursupplägget.

Nya kursplaner från och med VT 2017

 Kurs 13: Grupp, organisation och samhälle 1: Gruppsykologi, 7,5 hp (242 Kb)
 Kurs 14: Grupp, organisation och samhälle 2: Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp (241 Kb)
 Kurs 15: Grupp, organisation och samhälle 3: Samhälle och samhällsanalys, 7,5 hp (240 Kb)
 Kurs 16: Utredning och åtgärder avseende individen 1: Psykopatologi, 7,5 hp (239 Kb)

 

* Mondo

Terminsgruppen har en e-postlista i Mondo, huvudsakligen för administrativa och studiesociala ändamål. E-postlistan använder din studentepostadress. För att denna ska fungera måste du omdirigera den till en annan adress på kontohantering.su.se - se E-postlåda - Ändra under rubriken Inställningar. Logga in med ditt universitetskonto.