Anvisningar och scheman, litteraturlista med mera hittar du på kurshemsidan i Fastreg (klicka på kursnamnet nedan). Registrerade studenter använder i första hand Fastreg, men i viss mån även Mondo*, för aktuell kursspecifik information och kommunikation.

Kurser som läses under terminen

Kurs 5: Utvecklingspsykologi 2: Skolåldern och adolescensen, 7,5 hp (P2UTV2)
Kursansvarig: Lilianne Eninger, lilianne.eninger@psychology.su.se, 08-16 3963.
Kurstid HT 2017: 28 augusti - 27 september 2017.

Kurs 6: Utvecklingspsykologi 3: Vuxenliv och åldrande, 7,5 hp (P2UTV3)
Kursansvarig: Maria Öhrstedt, maria.ohrstedt@psychology.su.se, 08-163892.
Kurstid HT 2017: 28 september - 30 oktober 2017.

Kurs 7: Utvecklingspsykologi 4: Barns hälsa och livsvillkor, 7,5 hp (P2UTV4)
Kursansvarig: Ann-Charlotte Edlund, ann-charlotte.edlund@psychology.su.se, 08-16 3252.
Kurstid HT 2017: 31 oktober - 29 november 2017.

Kurs 8: Neurovetenskap, kognition och lärande 2, 7,5 hp (P2NKL2)
Kursansvarig: Lennart Högman, lhn@psychology.su.se, 08-16 3830.
Kurstid HT 2017: 30 november 2017 - 12 januari 2018.

 

Ny utbildningsplan 2015, PSPRO

Läs mer om det nya kursupplägget.

Kursplaner från och med VT 2015

 Kurs 5: Utvecklingspsykologi 2 - Skolåldern och adolescensen, 7,5 hp (175 Kb)

 Kurs 6: Utvecklingspsykologi 3 - Vuxenliv och åldrande, 7.5 hp (175 Kb)

 Kurs 7: Utvecklingspsykologi 4 - Barns hälsa och livsvillkor, 7.5 hp (175 Kb)

 Kurs 8: Neurovetenskap, kognition och lärande 2, 7.5 hp (175 Kb)

 

* Mondo

Terminsgruppen har en e-postlista i Mondo, huvudsakligen för administrativa och studiesociala ändamål. E-postlistan använder din studentepostadress. För att denna ska fungera måste du omdirigera den till en annan adress på kontohantering.su.se - se E-postlåda - Ändra under rubriken Inställningar. Logga in med ditt universitetskonto.