Anvisningar och scheman, litteraturlista med mera hittar du på kurshemsidan i Fastreg. Registrerade studenter använder i första hand Fastreg, men i viss mån även Mondo*, för aktuell kursspecifik information och kommunikation. Kurstiderna nedan är ungefärliga, se respektive schema för exakta uppgifter.

Kurser som läses under terminen

10. Individuell fördjupning inom psykologprogrammet, 7,5 hp (P10-IND)
Kursansvarig: Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se, 08-16 3845.
Kurstid HT 2017: 30 november 2017 - 12 januari 2018, men kan variera beroende på vald kurs.

12. Självständigt arbete, 22,5 hp (P10-RAPP)
Kursansvariga: Ewa Mörtberg, ewa.mortberg@psychology.su.se, 08-16 3858, och Petra Lindfors, pls@psychology.su.se, 08-16 3893.
Kurstid HT 2017: 28 augusti 2017 - 12 januari 2018.

Uppsatsseminarier (även för andra kurser)

 

* Mondo

Terminsgruppen har en e-postlista i Mondo, huvudsakligen för administrativa och studiesociala ändamål. E-postlistan använder din studentepostadress. För att denna ska fungera måste du omdirigera den till en annan adress på kontohantering.su.se - se E-postlåda - Ändra under rubriken Inställningar. Logga in med ditt universitetskonto.

Bli medlem i Stockholms universitets alumnnätverk

När du har läst minst sju terminer på psykologprogrammet är du välkommen som alumn (före detta student) i Stockholms universitets alumnnätverk. Psykologiska institutionen har en egen grupp för alumner som läst på psykolog- och/eller psykoterapeutprogrammet. Genom nätverket kan du fortsätta att hålla kontakten med ditt universitet, din institution och inte minst dina studiekamrater. Bli medlem!