Psi
 

För ytterligare information för registrerade studenter hänvisas till Mondo och Fastreg.

  • Logga in i Mondo med ditt universitetskonto. Aktivera ditt universitetskonto.
  • Logga in i Fastreg med ditt personnummer och egen vald PIN-kod. Vid första inloggningen använder du de sista 4 siffrorna i personnumret.

Använder du inte din studentepostadress? Glöm då inte att omdirigera den till din vanliga epostadress. Det gör du på studentportalen Mitt universitet, tjänsten Kontohantering. På Mitt universitet finns även många andra tjänster som du kan ha glädje av under utbildningen.

Övrig studieinformation

Studiehandbok för psykologprogrammet

Psykologernas ämnesråd PÄR

Uppsatseminarier