Ansökan

Du söker till kursen på antagning.se.

Information om behörighet, urvalskriterier med mera hittar du i Utbildningskatalogen för Stockholms universitet.

Kursinformation

Kursen Utvidgad psykologi II består av samma delkurser som Psykologi II förutom metodkursen. Närmare information om delkurserna hittar du på sidan för Psykologi II. Du läser 4 delkurser som du inte har läst tidigare.

Kursen kan inte ersätta Psykologi III som behörighetsgivande kurs för att söka till masterutbildning eller utbildning på forskarnivå i psykologi.

Varje termin delas in i fyra perioder. På helfart läser du två delkurser parallellt under de två första perioderna, därefter en delkurs per period.

HT 2017 pågår period 1+2 28/8 - 30/10, period 3 31/10 - 29/11 och period 4 30/11 2017 - 12/1 2018.

VT 2018 pågår period 1+2 15/1 - 19/3, period 3 20/3 - 17/4 och period 4 30/4 - 1/6.

Kursmaterial

Aktuellt kursmaterial hittar du som är registrerad på kursen i Fastreg. Logga in i Fastreg med ditt personnummer (10 siffror) och egen vald PIN-kod. (Vid första inloggningen använder du de sista 4 siffrorna i personnumret som PIN-kod.)

Kursen har tillsammans med Psykologi II även en e-postlista i Mondo, huvudsakligen för administrativa ändamål (UD-tid, öppna föreläsningar mm). E-postlistan använder din studentepostadress. För att denna ska fungera måste du omdirigera den till en annan adress på kontohantering.su.se - se E-postlåda Ändra under rubriken Inställningar. Logga in med ditt universitetskonto.

Kurslitteratur

Kurslitteratur för delkurser som ges på Utvidgad psykologi II och motsvarande framgår av kurshemsidorna i Fastreg (under Kurslitteratur och i anvisningarna). Se även äldre litteraturlistor i pdf-format på denna sida.

Kursansvarig

Kursansvarig är Stephan Baraldi, sbi@psychology.su.se.