Ansökan

Du söker till kursen på antagning.se.

Kursplaner samt information om behörighet, urvalskriterier med mera hittar du i Utbildningskatalogen för Stockholms universitet.

Kursmaterial

Aktuellt kursmaterial hittar du som är registrerad på kursen i Fastreg. Logga in i Fastreg med ditt personnummer (10 siffror) och egen vald PIN-kod. (Vid första inloggningen använder du de sista 4 siffrorna i personnumret som kod.)

Kursen har även en e-postlista i Mondo, huvudsakligen för administrativa ändamål (Experimentella erfarenheter, öppna föreläsningar mm). E-postlistan använder din studentepostadress. För att detta ska fungera måste du dels ha loggat in på Mondo minst en gång och dels kontrollerat att din studentadress är omdirigerad till en annan adress på kontohantering.su.se - se E-postlåda Ändra under rubriken Inställningar. Logga in med ditt universitetskonto.

Kursinformation

Vetenskaplig metod och statistik, 15 hp (III-MOS)
Delkursansvarig: Joakim Westerlund, jwd@psychology.su.se
Delkursen ges HT 2017: 28/8 - 29/11.
Delkursen ges VT 2018: 15/1 - 19/3.

Vetenskaplig undersökning, 15 hp (III-VEU)
Delkursansvarig: Maarit Johnson, mtjn@psychology.su.se
Delkursen ges HT 2017: 28/8 2017 - 12/1 2018.
Delkursen ges VT 2018: 15/1 - 1/6.

Uppsatsseminarier.

Du som läser kursen som termin 6 inom PAO-programmet bör känna till att det även finns en praktikkurs som du kan komplettera de teoretiska studierna med:

Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp

Kursansvarig

Kursansvarig är Stephan Baraldi, sbi@psychology.su.se.

Bli medlem i Stockholms universitets alumnnätverk

När du har läst den här kursen är du välkommen som alumn (före detta student) i Stockholms universitets alumnnätverk. Psykologiska institutionen har en egen grupp för dem som har läst minst tre terminer psykologi på fristående kurs. Genom nätverket kan du fortsätta att hålla kontakten med ditt universitet, din institution och inte minst dina studiekamrater. Bli medlem!