Ansökan

Du söker till kursen på antagning.se.

Kursplaner samt information om behörighet, urvalskriterier med mera hittar du i Utbildningskatalogen för Stockholms universitet.

Kursinformation

Aktuellt kursmaterial, inklusive kurslitteratur, hittar du som är registrerad på kursen i Fastreg. Logga in i Fastreg med ditt personnummer (10 siffror) och egen vald PIN-kod. (Vid första inloggningen använder du de sista 4 siffrorna i personnumret som PIN-kod.)

Kursen har även en e-postlista i Mondo, huvudsakligen för administrativa ändamål (Experimentella erfarenheter, öppna föreläsningar mm). E-postlistan använder din studentepostadress. För att detta ska fungera måste du dels ha loggat in på Mondo minst en gång och dels kontrollerat att din studentadress är omdirigerad till en annan adress på kontohantering.su.se - se E-postlåda Ändra under rubriken Inställningar. Logga in med ditt universitetskonto.

Terminsindelning

Varje termin delas in i fyra perioder. På helfart läser du två delkurser parallellt under de två första perioderna, därefter en delkurs per period.

HT 2017 pågår period 1+2 28/8 - 30/10, period 3 31/10 - 29/11 och period 4 30/11 2017 - 12/1 2018.

VT 2018 pågår period 1+2 15/1 - 19/3, period 3 20/3 - 17/4 och period 4 30/4 - 1/6.

Val av delkurser

Vetenskaplig metod och statistik är obligatorisk för Psykologi II och PAO termin 5. Övriga delkurser väljer du utifrån aktuellt kursutbud. Valet gör du på webben innan terminen börjar, se länk på sidan "Inför terminsstart". Läs om kurserna nedan och på kurshemsidorna i Fastreg så att du kan göra ett välgrundat val av kurser för hela terminen!

Period 1+2 (28 augusti - 30 oktober 2017, 15 januari - 19 mars 2018)

Vetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp (2MOS)
Delkursansvarig: Elisabet Borg, eb@psychology.su.se

Tips: Som komplement och repetition finns ett antal inspelade föreläsningar i statistik av Elisabet Borg upplagda här på hemsidan. Missa inte dem!

Adult Development, 7,5 hp (2VUX)
Delkursansvarig: Sarah Thomas, sarah.thomas@psychology.su.se
Undervisning sker huvudsakligen på engelska.

Gruppsykologi och intervjumetodik, 7,5 hp (2INTERVJU)
Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki, msi@psychology.su.se

Kognitiv psykologi, 7,5 hp (2KOGN)
Delkursansvarig: Kristina Petersén Karlsson, kristina.karlsson@psychology.su.se och Andreas Jemstedt, andreas.jemstedt@psychology.su.se

Klinisk psykologi, 7,5 hp (2KLIN)
Ges ej HT 2017.
Delkursansvarig: Mats Najström, mnm@psychology.su.se

Period 3 (31 oktober - 29 november 2017, 20 mars - 17 april 2018)

Arbetspsykologi, 7,5 hp (2ARBT)
Delkursansvarig: Ulf Åkerström, ulf.akerstrom@psychology.su.se

Motivations- och emotionspsykologi, 7,5 hp (2MOE)
Delkursansvarig: Mats Najström, mnm@psychology.su.se

Socialpsykologi, 7,5 hp (2SOCIAL)
Delkursansvarig HT 2017: Ivo Todorov, ivo.todorov@psychology.su.se
Delkursansvarig VT 2018: Charlotte Alm, charlotte.alm@psychology.su.se

Fördjupning, 7,5 hp (2UPPSATS)
Delkursansvarig: Ivo Todorov, ivo.todorov@psychology.su.se
Specialkurs: Läs mer i kursanvisningarna på kurshemsidan i Fastreg.

Period 4 (30 november 2017 - 12 januari 2018, 30 april - 1 juni 2018)

Organisationspsykologi, 7,5 hp (2ORGA)
Delkursansvarig: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se

Perception och neuropsykologi, 7,5 hp (2PERCNEU)
Delkursansvarig: Henrik Nordström, henrik.nordstrom@psychology.su.se

Rättspsykologi, 7,5 hp (2RAT)
Delkursansvarig: Sven Å Christianson, scn@psychology.su.se

Personlighetsteori, 7,5 hp (2PERS)
Ges ej HT 2017.
Delkursansvarig VT 2018: Maarit Johnson, mtjn@psychology.su.se

Ges ej HT 2017 eller VT 2018

Genuspsykologi, 7,5 hp (2GENUS)
Delkursansvarig: Marie Gustafsson-Sendén, mgu@psychology.su.se

Kursansvarig

Kursansvarig är Staphan Baraldi, sbi@psychology.su.se.