Ansökan

Du söker till kursen på antagning.se.

Kursplaner samt information om behörighet, urvalskriterier med mera hittar du i Utbildningskatalogen för Stockholms universitet.

Kursinformation

Aktuellt kursmaterial, inklusive kurslitteratur, hittar du som är registrerad på kursen i Fastreg. Logga in i Fastreg med ditt personnummer (10 siffror) och egen vald PIN-kod. (Vid första inloggningen använder du de sista 4 siffrorna i personnumret som PIN-kod.)

Kursen har även en e-postlista i Mondo, huvudsakligen för administrativa ändamål (Experimentella erfarenheter, öppna föreläsningar mm). E-postlistan använder din studentepostadress. För att detta ska fungera måste du dels ha loggat in på Mondo minst en gång och dels kontrollerat att din studentadress är omdirigerad till en annan adress på kontohantering.su.se - se E-postlåda Ändra under rubriken Inställningar. Logga in med ditt universitetskonto.

Terminsindelning

Varje termin delas in i fyra perioder. På helfart läser du två delkurser parallellt under de två första perioderna, därefter en delkurs per period.

HT 2017 pågår period 1+2 28/8 - 30/10, period 3 31/10 - 29/11 och period 4 30/11 2017 - 12/1 2018.

Val av delkurser

Vetenskaplig metod och statistik är obligatorisk för Psykologi II och PAO termin 5. Övriga delkurser väljer du utifrån aktuellt kursutbud. Valet gör du på webben innan terminen börjar, se länk på sidan "Inför terminsstart". Läs om kurserna nedan och på kurshemsidorna i Fastreg så att du kan göra ett välgrundat val av kurser för hela terminen!

Period 1+2 (28 augusti - 30 oktober 2017)

Vetenskaplig metod och statistik, 7,5 hp (2MOS)
Delkursansvarig: Elisabet Borg, eb@psychology.su.se

Tips: Som komplement och repetition finns ett antal inspelade föreläsningar i statistik av Elisabet Borg upplagda här på hemsidan. Missa inte dem!

Adult Development, 7,5 hp (2VUX)
Delkursansvarig: Sarah Thomas, sarah.thomas@psychology.su.se
Undervisning sker huvudsakligen på engelska.

Gruppsykologi och intervjumetodik, 7,5 hp (2INTERVJU)
Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki, msi@psychology.su.se

Kognitiv psykologi, 7,5 hp (2KOGN)
Delkursansvarig: Kristina Petersén Karlsson, kristina.karlsson@psychology.su.se och Andreas Jemstedt, andreas.jemstedt@psychology.su.se

Fördjupning, 7,5 hp (2UPPSATS)
Delkursansvarig: Ivo Todorov, ivo.todorov@psychology.su.se
Specialkurs: Läs mer i kursanvisningarna på kurshemsidan i Fastreg.

Period 3 (31 oktober - 29 november 2017)

Arbetspsykologi, 7,5 hp (2ARBT)
Delkursansvarig: Ulf Åkerström, ulf.akerstrom@psychology.su.se

Motivations- och emotionspsykologi, 7,5 hp (2MOE)
Delkursansvarig: Mats Najström, mnm@psychology.su.se

Socialpsykologi, 7,5 hp (2SOCIAL)
Delkursansvarig: Ivo Todorov, ivo.todorov@psychology.su.se

Period 4 (30 november 2017 - 12 januari 2018)

Organisationspsykologi, 7,5 hp (2ORGA)
Delkursansvarig: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se

Perception och neuropsykologi, 7,5 hp (2PERCNEU)
Delkursansvarig: Henrik Nordström, henrik.nordstrom@psychology.su.se

Rättspsykologi, 7,5 hp (2RAT)
Delkursansvarig: Sven Å Christianson, scn@psychology.su.se

Ges ej HT 2017

Genuspsykologi, 7,5 hp (2GENUS)
Delkursansvarig: Marie Gustafsson-Sendén, mgu@psychology.su.se

Klinisk psykologi, 7,5 hp (2KLIN)
Delkursansvarig: Vakant

Personlighetsteori, 7,5 hp (2PERS)
Delkursansvarig: Vakant

Kursansvarig

Kursansvarig är Staphan Baraldi, sbi@psychology.su.se.