Undervisningen äger huvudsakligen rum i hörsalarna i Södra huset, Frescati.
Föreläsningarna ges huvudsakligen i hörsalarna i Södra huset, Frescati.

Ansökan

Du söker till kursen på antagning.se.

Kursplaner samt information om behörighet, urvalskriterier med mera hittar du i Utbildningskatalogen för Stockholms universitet.

Kursinformation

Kursen består av följande fyra delkurser. Du hittar anvisningar, schema, kurslitteratur med mera på respektive kurshemsida i Fastreg:

Socialpsykologi, 7,5 hp (1SOC)
Delkursansvarig: Ivo Todorov, ivo.todorov@psychology.su.se
Kursen ges HT 2017: 28/8 - 27/9.
Kursen ges VT 2018: 15/1 - 14/2.

Biologisk psykologi, 7,5 hp (1BIO)
Delkursansvarig: Petri Laukka, petri.laukka@psychology.su.se
Kursen ges HT 2017: 28/9 - 30/10.
Kursen ges VT 2018: 15/2 - 19/3.

Kognition, 7,5 hp (1KOG)
Delkursansvarig: Maria Larsson, maria.larsson@psychology.su.se
Kursen ges HT 2017: 31/10 - 29/11.
Kursen ges VT 2018: 20/3 - 17/4.

Utvecklingspsykologi, 7,5 hp (1UTV)
Delkursansvarig: Kristina Petersén Karlsson, kristina.karlsson@psychology.su.se.
Kursen ges HT 2017: 30/11 2017 - 12/1 2018.
Kursen ges VT 2018: 30 april - 1 juni.

Kursmaterial

Aktuellt kursmaterial hittar du som är registrerad på kursen i Fastreg. Logga in i Fastreg med ditt personnummer (10 siffror) och egen vald PIN-kod. (Vid första inloggningen använder du de sista 4 siffrorna i personnumret som PIN-kod.)

Kursen har även en e-postlista i Mondo, huvudsakligen för administrativa ändamål (Experimentella erfarenheter, öppna föreläsningar mm). E-postlistan använder din studentepostadress. För att detta ska fungera måste du dels ha loggat in på Mondo minst en gång och dels kontrollerat att din studentadress är omdirigerad till en annan adress på kontohantering.su.se - se E-postlåda Ändra under rubriken Inställningar. Logga in med ditt universitetskonto.

Kursansvarig

Kursansvarig är Stephan Baraldi, sbi@psychology.su.se.