PAO omfattar 180 högskolepoäng (hp) och leder fram till en fil.kand.-examen i valt huvudämne med inriktning mot personal, arbete och organisation. Huvudämne kan vara antingen pedagogik, psykologi eller sociologi.

Efter genomförd grundutbildning kan du ta en frivillig praktikkurs, Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp, eller fortsätta dina studier med en Masterutbildning inom PAO-området.

Ansökan

Du söker till utbildningen på antagning.se.

Kursmaterial

Aktuellt kursmaterial på kurser som ges av Psykologiska institutionen hittar du som är registrerad i Fastreg. Logga in i Fastreg med ditt personnummer (10 siffror) och egen vald PIN-kod. (Vid första inloggningen använder du de sista 4 siffrorna i personnumret som PIN-kod.)

Kursen har under termin 1 även en e-postlista i Mondo. Logga in på Mondo med ditt universitetskonto. E-postlistan använder din studentepostadress. För att denna ska fungera måste du omdirigera den till en annan adress på kontohantering.su.se - se E-postlåda Ändra under rubriken Inställningar. Eventuellt använder Metod-kursen Mondo även för kursmaterial, se anvisningar/kurs-PM.

Kursinformation

I utbildningen ingår 22,5 hp psykologi under termin 1:

Socialpsykologi, 7,5 hp (PAOSOC)
Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki, msi@psychology.su.se
Kursen ges HT 2017: 28/8 - 27/9.

Kognition, 7,5 hp (PAOKOG)
Delkursansvarig: Max Larsson Sundqvist, max.larsson.sundqvist@psychology.su.se​
Kursen ges HT 2017: 31/10 - 29/11.

Personlighetspsykologi, 7,5 hp (PAOPERS)
Delkursansvarig: Max Larsson Sundqvist, max.larsson.sundqvist@psychology.su.se
Kursen ges HT 2017: 30/11 2017 - 12/1 2018.

termin 4 ansvarar Psykologiska institutionen för en del av kursen Personalarbete, 15 hp, nämligen delkursen Omställning, 5 hp. Delkursansvarig: Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se
Kursen ges VT 2017: 2/5 - 2/6.

Inför termin 5 väljer du huvudinriktning och kan då välja att läsa ytterligare 60 högskolepoäng psykologi vid Psykologiska institutionen. Det sker genom samläsning med kurserna Psykologi II och Psykologi III på fristående kurs.

Egen hemsida

PAO har också en egen hemsida med kurs- och studieinformation.

www.pao.su.se

Tvärvetenskapligt samarbete

Utbildningen är ett samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen och Sociologiska institutionen. Dessutom medverkar Juridiska institutionen och Kungliga Tekniska högskolan (KTH), m fl.