Studieinformation

Anmälan till kurser

 Ansökan om tillgodoräknande av tidigare studier (150 Kb)

Studentexpeditionen

Studievägledningen

Läs mer i Studiehandbok, forskarnivå.

Information om kurserna VT 2017, se nedan!

 

Kurser HT 2017

Cognitive Aging, 7,5 hp (FOUCAG - Ny)
Kursansvarig: Erika Jonsson Laukka
Kursen tyvärr inställd HT 2017 pga för få anmälda, ges preliminärt vårterminen 2018.
 Cognitive aging, HT 2017, reviderad (83 Kb)  (Anvisningar/Syllabus, PDF)

Research Methods 2, 7,5 hp (FOUFOR)
Kursansvarig: Anders Sjöberg, anders.sjoberg@psychology.su.se
Kursen ges HT 2017, november 2017 - januari 2018.
 Research Methods 2, HT 2017 (119 Kb)  (Anvisningar/Syllabus, PDF)

Thematic Analysis, 3 hp (FOUTEM - Ny)
Kursansvarig: Claudia Bernhard-Oettel, cbl@psychology.su.se
Kursen ges HT 2017, 9-10 oktober 2017.
 Thematic analysis, HT 2017 (87 Kb)  (Anvisningar/Syllabus, PDF)

Applied Psychophysics using Python and R (Ny)
Kursansvarig: Mats E. Nilsson, mnn@psychology.su.se
Kursen ges i form av 6 seminarier, preliminärt 3/10 - 12/12 2017.
 Applied Psychophysics, HT 2017 (50 Kb)  (Anvisningar/Syllabus, PDF)

An introduction to modern methods for causal inference, 1,5 hp (Ny)
Kursansvarig: Linda Magnusson Hanson, linda.hanson@su.se
Kursen ges inom ramen för Stockholm Stress Centers forskarskola 6-10 november 2017.

Kurser som samläses med Allmänt masterprogram i psykologi

Higher Cognitive Functions, 7,5 hp (PSMT55)

Social behavior: Insights from evolutionary psychology, 7,5 hp (PSMT53)

Theoretical and methodological perspectives in biological psychology, 7,5 hp (PSMT26)

Applied social psychology, 7,5 hp (PSMT37)

 

Kommande kurser

Samhällsvetenskap i samhället - forskningsetik och forskningskommunikation, 7,5 hp (SAMFOF - kurshemsida i Fastreg)
Kursansvarig: Petra Lindfors, pls@psychology.su.se
Kursen ges preliminärt HT 2018.

 

Courses that may be given upon request

 Psychometrics - An introduction to CTT, GT & IRT, 7.5 credits (122 Kb)  (PDF)
(CTT = Classical Test Theory, GT = Generalizability Theory & IRT = Item Response Theory)

 Sustainable Career Development, 7,5 hp (74 Kb)  (PDF)

 

Forskarutbildningskurser vid andra institutioner

Du kan även välja att läsa så kallade institutionsövergripande forskarutbildningskurser vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och kurser vid andra institutioner än vår egen.

Det kan även finnas kurser inom andra ämnesområden som den studerande i samråd med handledaren anser relevanta för avhandlingsarbetet. Kurser som ges utanför vår institution ska godkännas av studierektor innan de får tillgodoräknas i utbildningen.

 

Kurser VT 2017

Bayesian data analysis and multilevel modeling, 7.5 hp (FOUBAM - kurshemsida i Fastreg)
Kursansvarig: Marco Tullio Liuzza, marco.tullio.liuzza@psychology.su.se
Kursen ges i maj 2017.

Growth modelling, 1,5 hp
Kursansvarig: Claudia Bernhard-Oettel, cbl@psychology.su.se
Kursen ges inom ramen för Stockholm Stress Centers forskarskola 17-19 januari 2017.

Interdisciplinary perspectives on work, stress, health and performance: Part I, 3,5 hp
Kursansvariga: Erik Berntson, erik.berntson@psychology.su.se, och Lena Låstad, lena.lastad@psychology.su.se.
OBS! Kursen är tyvärr inställd pga för få anmälda. Kursen skulle ges inom ramen för Stockholm Stress Centers forskarskola 29 mars - 28 april 2017.

Interdisciplinary perspectives on work, stress, health and performance: Part II, 4 hp
Kursansvariga: Erik Berntson, erik.berntson@psychology.su.se, och Lena Låstad, lena.lastad@psychology.su.se.
OBS! Kursen är tyvärr inställd pga för få anmälda. Kursen skulle ges inom ramen för Stockholm Stress Centers forskarskola 28 april - 1 juni 2017.

Journal club, 7,5 hp (FOUJOU - kurshemsida i Fastreg)
Kursansvarig: Joakim Westerlund, jwd@psychology.su.se
Kursen ges EJ VT 2017 på grund av för få anmälningar!

Statistik 2, 7,5 hp (FOUSTA - kurshemsida i Fastreg)
Kursansvarig: Professor Mats E Nilsson, mats.nilsson@psychology.su.se, 08-16 4605.
Kursen ges VT 2017.

Kurser som samläses med Allmänt masterprogram i psykologi

Positiv utveckling i tonåren, 7,5 hp (PSMT33)

Trender i kognition, 7,5 hp (PSMT39)

Kvalitativ intervjumetodik, 7,5 hp (PSMT16)

Interpersonella processer ur ett anknytningsperspektiv, 7,5 hp (PSMT17)