Tillämpad beteendeanalys

Tillämpad beteendeanalys II

Kursen Tillämpad beteendeanalys II - Forskningsmetod: beteendeobservation och undersökningsdesign, 7,5 hp, ges höstterminen 2017, som en kurs på termin 1 på Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, 120 hp, i samarbete med Specialpedagogiska institutionen.

Tillämpad beteendeanalys IV

Kursen Tillämpad beteendeanalys II - Funktionell analys och kartläggning, 7,5 hp, ges vårterminen 2018 (20 mars till 3 juni), som en kurs på termin 2 på Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd, 120 hp, i samarbete med Specialpedagogiska institutionen.

FAQ terminsstart
Aktivera ditt universitetskonto

KONTAKT

Studentexpeditionen
Tfn: 08-16 3832
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie telefontid:
Mån - tors 9.00 - 10.00

Ordinarie besökstid:
Mån - fre 9.45 - 11.00 (!)

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
studievagledning@psychology.su.se
Fler kontaktuppgifter Studievägledning

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Sök program och kurser...

Till utbildningskatalogen
SUB su.se/bibliotek
Vad är psykologi? En ämnesbeskrivning

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2016-08-18 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.